Juridiske merknader / AGB

www.velkommenvalp.no er en nettside fra

MSD Animal Health Norge AS
Thormøhlensgate 55
5008 Bergen
Telefon: +47 55 54 37 50
Telefax: +47 55 54 37 36
E-post: customer.services.no@merck.com
Ansvarlig for nettsiden: Hilde Mosand

Ansvarsfraskrivelse:

MSD Animal Health Norge AS fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av nettsidene, og kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte og tilfeldige skader, og ei heller erstatningskrav som måtte oppstå som følge av bruk av disse nettsidene eller informasjon i disse nettsidene. Informasjonen på nettsidene tilbys som den er («as is») og er uten implisitte og eksplisitte garantier. Disse nettsidene kan inneholde linker eller referanser til andre nettsider som ikke er underlagt MSD Animal Health Norge AS’s kontroll. MSD Animal Health Norge AS har intet ansvar for innholdet i slike tilknyttede nettsider, eller for linker på slike sider. Disse nettsidene kan inneholde informasjon fra tredjeparter. MSD Animal Health Norge AS kan ikke kontrollere slik informasjons nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet, og har intet ansvar for innholdet eller eventuelle feil, utelatelser eller andre mangler, forsinkelser eller avbrudd i slik informasjon. Ved å benytte disse nettsidene samtykker du til å ikke endre eller erstatte informasjon i disse nettsidene helt eller delvis.

Informasjon om MSD Animal Health Norge AS og dets produkter og tjenester.

Disse nettsidene kan inneholde informasjon om veterinærmedisinske produkter basert på europeiske og amerikanske registreringsdokumenter. Informasjon om sikkerhet, virkemåte og tilbakeholdelsesperiode for utvalgte produkter kan variere avhengig av lokale lover og regler.

Eierskap og opphavsrett

Alt innhold på dette nettstedet tilhører MSD Animal Health Norge AS eller tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett. Tekst og filinnhold fra dette området der MSD Animal Health Norge AS opphavsretten (f.eks pressemeldinger, datasamlinger, bilder og lignende) kan ikke brukes uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra MSD Animal Health Norge AS

  • Dokumenter får ikke endres
  • Informasjonen på nettsidene er kun til ikke-kommersiell bruk. Informasjonen kan ikke brukes i nettverk eller på nettsteder tilhørende tredjepart eller på annen måte kopieres eller distribueres i andre medier
  • Informasjon om opphavsrett og disse vilkår vises i alle kopier
  • Bruk av disse nettsidene til annet bruk er strengt forbudt. De enkelte elementene på disse nettsidene er åndsverk eller varemerkebeskyttet og kan ikke kopieres eller brukes uten tillatelse. Dette gjelder spesielt for varemerker, logoer, grafikk, lyd og video komponenter som brukes på dette nettstedet.

Alt på dette nettstedet er varemerkebeskyttet til MSD Animal Health Norge AS eller til relaterte selskaper eller dets lisensgivere/rettighetshavere uavhengig om de er merket med symbolet ® eller ikke.