Med hunden på utenlandsreise

Utenlandsreise med hund krever forberedelser. Det er du som reiser med dyret som har ansvaret for å gjøre deg kjent med hvilke krav og regler som gjelder i det land du reiser til, i tillegg til kravene for innreise tilbake til Norge. Disse reglene finnes for å beskytte dyr og mennesker mot parasitter og smittsomme sykdommer som hunden kan smittes med på reisen og ta med seg hjem. I utlandet finnes mange parasitter og smittsomme sykdommer vi ikke har i Norge, og det er en stor risiko for innførsel av disse problemene til Norge om man ikke opptrer forsvarlig ved reiser med dyr.

Rådfør deg med din veterinær om ulike forebyggende tiltak før utenlandsreise. I de fleste tilfeller er det krav om rabiesvaksinasjon og ormekur. Det kan også anbefales å vaksinere mot andre sykdommer som er vanligere i andre land, og beskyttelse mot flått, mygg og lopper kan også være aktuelt.

Viktige regler ved utenlandsreise

Når hunden din skal reise finnes det regler som du må kjenne til. Kravene er ulike avhengig av hvilket land du reiser til. Les mer på Mattilsynets hjemmesider for aktuell og oppdatert informasjon om reiser med kjæledyr.

Til Mattilsynets hjemmeside

Pass

Ved utenlandsreiser skal hunden ha et pass for kjæledyr. Passet utstedes av veterinær og her dokumenteres ID-opplysninger, vaksinasjoner og behandlinger.

ID-merking

Hunder skal være identitetsmerket for å kunne reise til utlandet. ID-nummer og dato for merking skal skrives inn i passet.

Mer om ID-merking

www.dyreidentitet.no

Ormekur

Hunder skal være behandlet mot revens dvergbendelorm og dette skal dokumenteres av veterinær i hundens pass. Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge, alternativt minst hver 28. dag for de som reiser ofte.

Mer om ormekur ved reise utenlands