Valpesyke

Symptom

Inkubasjonstiden er 3-6 dager, deretter får hunden høy feber noen dager etterfulgt av brekninger, diaré og slim fra øyne og nese. Hunden mister appetitten og kan senere få følgesykdommer forårsaket av bakterier. Sekundære tilstander kan være lungebetennelser og øyebetennelser. I noen få tilfeller kan hunder rammes av akutt hjernehinnebetennelse som medfører kramper, dårlig koordinasjon eller lammelser.

Allment

Valpesyke forekommer i hele verden og kan smitte hunder i alle aldre, ikke kun valper selvom navnet skulle tilsi det. I Norge og i våre naboland forekommer det noen få tilfeller per år blant uvaksinerte hunder eller hos eldre dyr med dårlig immunitet. Valpesykeviruset er spesifikt for hund, og kan ikke smitte mennesker, men derimot kan det smitte mink, rev, ilder eller sel. Ville arter kan også fungere som et reservoar for smitte i noen geografiske områder.

Parvo

Symptom

De første symptomene viser seg ført og fremst som brekninger og diaré, og hunden kan få alvorlig væsketap på grunn av dette.

Allment

Parvovirus er et meget motstandsdyktig og smittsomt virus som kan overleve desinfeksjonsmidler og høye temperaturer. Viruset utskilles i store mengder med diaré og oppkast. Om parvovirus en gang har fått feste i omgivelsene, for eksempel i en kennel, kan det være vanskelig å bli kvitt det. Unge valper er mest følsomme og tåler generelt væsketap dårlig, derfor er ofte parvo mest alvorlig for yngre hunder.

Smittsom leverbetennelse

Symptom

Til å begynne med får hunden høy feber, blir unormalt tørst, får rennende øyne og nese samt blødninger i slimhinnene. I alvorlige tilfeller kan væsketap i vev forekomme. Hos valper kan sykdommen forløpe veldig raskt, og valpen kan dø innen noen døgn.

Allment

Sykdommen forårsakes av et virus og spres direkte eller indirekte gjennom kontakt med urin, avføring, sikkel, matskåler eller annet redskap. Viruset kan overleve flere måneder i omgivelsene. Det finnes sporadiske tilfeller i Norge og i våre naboland.

Kennelhoste

Symptom

Symptom på kennelhoste er plutselige anfall av kraftig hoste ofte etterfulgt av brekningsforsøk. Det kan høres ut som om hunden har fått noe i halsen. Feber og dårlig appetitt kan også forekomme.

Allment

Kennelhoste er i seg selv ikke en livstruende sykdom, men sykdommen bør uansett tas på alvor spesielt hos valper, eldre nedsatte eller nyopererte dyr.

►Les mer om kennelhoste på www.kennelhoste.com