Flåttoverførbare sykdommer

Flått kan overføre en rekke sykdommer til mennesker og dyr. Hunder har størst risiko for å smittes med borreliose.

Borreliose

Symptomer på borreliose utvikles 1-4 uker etter flåttbittet. Hos de hunder som utvikler symptom sees ofte en halthet (polyartritt). Feber, dårlig matlyst og trøtthet forekommer også. Mange hunder som smittes utvikler ingen klassiske symptom.

Borreliose er en bakteriell infeksjon og behandling med antibiotika har vanligvis god effekt. Smitterisikoen kan begrenses om flåtten fjernes så snart som mulig.

Anaplasmose

Sykdommen anaplasmose kan forkomme etter flåttbitt hos hund. Den forårsakes av en bakterie (Anaplasma phagocytophilum) som formerer seg inne i de hvite blodcellene.

Hunder har ofte uspesifikke symptom, der feber, trøtthet og dårlig matlyst er vanlige. Men også halthet, leddvondt og vingling er beskrevet. Mange hunder som smittes utvikler allikevel ingen kliniske symptomer. Behandling med antibiotika har vanligvis god effekt.

TBE

Flåtten kan overføre hjernebetennelse (TBE – Tick-Borne Encephalitis). I Norge er TBE-virus påvist hos flått i kystområdene i Agder-Fylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Symptomene på hund er beskrevet som kramper i kombinasjon med høy feber og nedsatt allmenntilstand.