Aktuelle sykdommer ved reise utenlands

Rabies

Rabies er en zoonose, dvs en sykdom som smitter mellom dyr og mennesker. Den forårsakes av et virus og er en dødelig sykdom. Alle varmblodige dyr kan smittes. Smitte skjer via spytt, ofte ved at man blir bitt av et dyr som er smittet med rabies. Smitte skjer også i sjeldne tilfeller via slikking på skadet hud hos et smittet dyr. I Europa finnes det smitte først og fremst hos rev, mårhund og flaggermus.

Smitterisiko

Norge regnes som rabiesfritt, og flere andre land har også status som rabiesfrie land. Rabies finnes på alle kontinenter og globalt dør 30.000–70.000 personer hvert år av sykdommen.

Vaksinasjon

Vaksinasjon av dyr gir god beskyttelse. Snakk med veterinæren i god tid om du planlegger utenlandsreise med hunden.

Leptospirose

Skal du reise sørover bør du også vaksinere hunden mot leptospirose, en sykdom som forårsakes av en bakterie som kan smitte både mennesker og dyr. Typiske tegn på leptospirose er sløvhet, feber, oppkast, samt at hunden tisser og drikker mer enn normalt. Sykdommen kan være livstruende.

Smitterisiko

Sykdommen anses å være uvanlig hos hund i Norge, men regnes som vanlig i mange andre europeiske land. Fra Danmark og sørover er det vanlig at vaksinasjon mot leptospirose inngår i det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Hunder smittes ofte via vann eller ved kontakt med infiserte gnagere, andre hunder eller smittede hunders urin.

Vaksinasjon

Vaksinasjon mot leptospirose anbefales til alle hunder som skal reise til Danmark eller til land sør for Danmark. Vaksinen gir beskyttelse for de leptospiravarientene som finnes i vaksinen.

Infeksjon med revens dvergbendelorm

I parasittens livssyklus inngår både hovedverter (hund og rev), der den voksne parasitten holder til, og en mellomvert (for eksempel en smågnager), der eggene utvikles til larvestadier. Hunden eller reven blir infiserte gjennom å spise smittede smågnagere. Bendelormen utvikles i hundens tarm og skiller ut egg via avføringen. Disse såkalte hovedvertene blir ikke syke. Katter kan også smittes, men dette er veldig sjeldent. Eggene smitter mellomverter, og mellomvertene kan også være mennesker. I mellomvertene utvikles blærer i indre organer og dette kan være veldig skadelig.

Smitterisiko

Smitte til mennesker skjer via infiserte dyrs avføring. Vi mennesker kan smittes gjennom å spise bær eller sopp med smitte på seg, men vi kan også smittes ved å klappe og kose med en infisert hund siden det kan være egg i hundens pels. Parasitten kan forårsake alvorlige leverskader hos mennesker og kan innebære en trussel mot såvel vår helse som våre muligheter for å høste av naturens goder som for eksempel bær og sopp.

Ormekur

Kravet for behandling mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) ved innførsel til Norge finnes på hjemmesidene til Mattilsynet og er også beskrevet på denne siden under ”Ormekur ved reise utenlands”.

Til Mattilsynets hjemmeside

Leishmaniose

Leishmaniose forårsakes av en encellet parasitt som er meget vanlig i flere sørlige land. Parasitten spres via et insekt som kalles sandflue, som er en nattaktiv myggart. Hos hund fører sykdommen med seg alvorlige lidelser og er potensielt dødelig. Flere ulike symptomer kan ses, blant annet kraftige blødninger fra nesen, smertefulle ledd- og muskelforandringer, avmagring og hudsår. Det kan ta flere år fra hunden smittes til den utvikler symptomer. Som regel anbefaler man avlivning av hunder som er smittet. Mennesker kan også smittes med leishmaniaparasitten.

Smitterisiko

Smitte er ganske vanlig i Sør-Europa. Du bør unngå å lufte hunden på kvelder og netter i land hvor man har problemer med sandfluer som bærer med seg smitte.

Forebyggende tiltak

Det beste man kan gjøre er å bruke et repellerende middel som hindrer sandfluen fra å sette seg på hunden. Snakk med din veterinær om legemidler som kan brukes forebyggende.

Hjerteorm

Et annet eksempel på smitte som hunder kan pådra seg ved utenlandsreiser er hjerteorm (Dirofilaria immitis) som også spres via mygg. De voksne ormene setter seg i hundens lungevev og forårsaker alvorlige skader på lunger og hjerte. Det kan være vanskelig å behandle en smittet hund.

Smitterisiko

Hjerteormen spres via mygg og forekommer først og fremst i Sør-Europa. I visse regioner er risikoen for at hunder smittes veldig stor.

Forebyggende tiltak

I områder der smitten forekommer behandles hunder forebyggende gjennom hele året. Den forebyggende behandlingen skjer med et spesielt ormemiddel. Å beskytte hunder mot å bli bitt av mygg er også en måte å forebygge infeksjon.

Flåttbårne infeksjoner

Det er blant annet den brune hundeflåtten (Rhipicephalus sanguineus) du skal se opp for i utlandet. Denne flåtten sprer sykdommer som babesiose, og monocytær ehrlichiose.

Forebyggende tiltak

Beskytt hunden mot flått på reiser til utlandet. Kontakt din veterinær for ulike muligheter.