Vaksinasjon før utenlandsreise

Rådfør deg med din veteirnær om forebyggende tiltak om du skal på reise med din hund. I mange land er det krav til at hunden skal vaksineres mot rabies, og det vil i mange tilfeller også anbefales å vaksinere mot andre sykdommer.

Smittepresset er generelt høyere i mange andre land når det gjelder vanlige infeksjonssykdommer som inngår i vaksinasjonsprogrammet i Norge. Det kan derfor være greit å sjekke vaksinasjonsstatusen til hunden din før avreise. Det samme gjelder også kennelhoste, som ikke er en livstruende sykdom men som forekommer ofte, og det kan være kjedelig om hunden får kennelhoste under ferieoppholdet for både hund og eier.

Rabiesvaksinasjon

  • Hunder skal være vaksinerte mot rabies ved reise til flere ulike land.
  • Hunden må være ID-merket før avreise og eventuelt også før vaksinasjon.
  • Grunnvaksinasjon kan gjøres fra valpen er minst 12 uker gammel.
  • Hunden får ikke reise innen EU (eller til EU) før det har gått 21 dager etter grunnvaksinasjon. Om hunden vaksineres med en vaksine som må gis 2 ganger som grunnvaksinasjon får hunden ikke reise før 21 dager etter siste vaksine i grunnvaksinasjonen.

Sammendrag om rabiesvaksinasjon fra www.mattilsynet.no

Hunder og katter som skal inn i Norge (unntatt fra Sverige) skal være vaksinert mot rabies. Når dyret blir rabiesvaksinert første gang regnes vaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres på nytt regnes vaksinasjonen som gyldig fra den dato vaksinen ble gitt, så lenge gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke er utløpt når ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie stater (unntatt Sverige). Vaksineringen må gjøres av veterinær og etter vaksineprodusentens anbefaling – vanligvis når dyret er 12 uker gammel eller eldre.