Bittsår kan bli plagsomme

Det er vanlig at hunder slåss, og dette kan resultere i mer eller mindre alvorlige bittsår. Om din hund har vært i slagsmål skal du undersøke den nøye. Et bittsår med kun et par hull i huden kan se uskyldig ut. Men bittsår blir ofte infisert og bør derfor undersøkes av veterinær. I mange tilfeller må såret dreneres og behandling med antibiotika kan i noen tilfeller være nødvendig.