Diaré

Det er ikke uvanlig at hunder får mage-tarmsykdommer. Ofte begynner det med at hunden brekker seg eller kaster opp, og senere får den diaré. I enklere tilfeller blir avføringen løs. I alvorlige tilfeller får hunden en vandig, sprutende diaré som kan være blodig. Hunden kan raskt tape mye væske, noe som kan føre til alvorlig dehydrering.

Oppkast og diaré kan forårsakes av noe hunden har spist, eller av virus eller bakterier. Parvovirus er ett eksempel på et virus som kan gi alvorlig sykdom, fremfor alt hos unge valper. Det finnes vaksiner som beskytter mot parvo.

Ved enklere tilfeller der hunden er i god form, frisk og rask, og diaréen er moderat behøver ikke nødvendigvis hunden undersøkes av en veterinær. Ta bort maten og la hunden faste i 24 timer, men gi fri tilgang til vann. Når magen har stabilisert seg kan man gi diettfôr i ca. 1 uke. Kokt mager fisk og ris er eksempel på diett som kan passe ved diaré. Sakte med sikkert kan man gå over på normalt fôr igjen.

Oppsøk alltid veterinær om din hund har vandig, sprutende eller blodig diaré, om den virker sløv eller viser andre tegn på sykdom.